หลังจากที่สีผึ้งแม่เลียบได้ทำการจดแจ้งส่วนประกอบฯ อย. ครั้งแรกวันที่ 13 สืงหาคม 2557 แล้ว  ได้มีการปรับปรุงสูตรตำรับและทำการจดแจ้งส่วนประกอบฯ อย. ใหม่ในวันที่ 22 สืงหาคม 2559  เลขที่ 10-1-5948009 ระบุการปรุงกลิ่นด้วยน้ำหอม และให้ถูกต้องตามสูตรที่ผลิตค่ะ  ในชื่อ “แม่เลียบ (2480)” ค่ะ

นอกจากนี้ยังทำการปรับปรุงกล่องบรรจุจากแบบเดิมเป็นกล่องแบบใหม่ทรงสูง  เรียงสีผึ้ง 2 ชั้นมีกระดาษกั้นแต่ละแถวให้สามารถนับจำนวนได้อย่างสะดวกด้วยค่ะ

กล่องสีผึ้งแม่เลียบเดิม


กล่องสีผึ้งแม่เลียบใหม่