ems

วิธีสั่งซื้อสินค้า

Nuchyshop
เลขที่ 50 ถ.แสงฉ่ำอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
www.nuchyshop.com
E mail : admin@siphungmaeliab.com
Tel : 08-2299-1446
ID Line : 0822991446

ขายปลีก – ขายส่ง สาขากรุงเทพ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 1-2 วันค่ะ)
สาขาฝั่งธน นัดรับสินค้าได้ที่ Big C สาขาอิสรภาภ ธนบุรี
Tel : 08-4466-5545 (ธี)
ID Line : teeeror
สาขาสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ปทุมวัน
Tel : 08-6645-2455 (โอ๋)
ID Line : 

fb nuchyshop
https://www.facebook.com/Nuchyshop
https://www.facebook.com/siphungmaeliab2480
Tel : 08-2299-1446
ID Line : 0822991446

fb naudkati
https://www.facebook.com/khumnoishop
https://www.facebook.com/siphungmaeliab
Tel : 08-4466-5545
ID Line : teeeror

SHOP POLICY
1. ภาพ บทความ วิดีโอที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าการคัดลอก ดัดแปลง นำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือด้วยวิธีใดๆ ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่อการอ้างอิง ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
2. ข้อมูล รูปภาพและเอกสารใดๆ ส่งให้เป็นการส่วนตัวเฉพาะแก่ผู้รับเท่านั้นและให้ถือเป็นความลับ ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดเป็นข้อความที่มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ห้ามมิให้นำไปทำซ้ำในรูปแบบใด คัดลอก ประกาศ เปิดเผย และ/หรือ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระดานข่าว หรือเว็บไซท์ใดๆ หรือใช้ในสื่อประเภทอื่นใด หรือนำไป ตีพิมพ์หรือใช้ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือใช้อ้างอิงโดยฝ่ายใด หรือใช้อ้างถึงในเอกสารสาธารณะใดๆ

สีผึ้งแม่เลียบ3

หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  admin@siphungmaeliab.com ค่ะ