ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

 

ตัวแทนจำหน่ายสีผึ้งแม่เลียบ 1Print

พี่นุชและหลานชายได้รับการแต่งตั้งให้เป็น”ตัวแทนจำหน่าย”ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ผลิตสีผึ้งแม่เลียบเท่านั้น
หากมีผู้ใดทำการแอบอ้าง  เราจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์ของเราค่ะ

SHOP POLICY

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

ภาพ บทความ วิดีโอที่ปรากฏในเวปไซด์นี้ ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าการคัดลอก ดัดแปลง นำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือด้วยวิธีใดๆ ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่อการอ้างอิง ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า

ข้อมูล รูปภาพและเอกสารใดๆ ส่งให้เป็นการส่วนตัวเฉพาะแก่ผู้รับเท่านั้นและให้ถือเป็นความลับ ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดเป็นข้อความที่มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ห้ามมิให้นำไปทำซ้ำในรูปแบบใด คัดลอก ประกาศ เปิดเผย และ/หรือ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระดานข่าว หรือเว็บไซท์ใดๆ หรือใช้ในสื่อประเภทอื่นใด หรือนำไป ตีพิมพ์หรือใช้ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือใช้อ้างอิงโดยฝ่ายใด หรือใช้อ้างถึงในเอกสารสาธารณะใดๆ

ขอบคุณค่ะ

สีผึ้งแม่เลียบ3
หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  ID Line : 0822991446 ค่ะ